Eduroam (Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, którego głównym założeniem jest udostępnianie bezpiecznego dostępu do Internetu pracownikom i studentom instytucji akademickich. Eduroam jest tworzony w postaci federacyjnej struktury zaufania pomiędzy uczelniami której podmiotami są:

  • Krajowe federacje eduroam
  • Instytucje występujące w roli operatorów krajowych federacji eduroam
  • Europejska konfederacja eduroam jako stowarzyszenie europejskich federacji krajowych
  • Konfederacje eduroam w innych regionach świata

Krajowym operatorem polskiej federacji eduroam jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) działające w imieniu Konsorcjum PIONIER. Koordynatorem polskiej federacji eduroam jest Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UCI UMK). Właścicielem znaku towarowego eduroam jest ogranizacja TERENA.

Szczegółowe informacje na temat instalacji sieci eduroam dostępne są na stronie pomoc.pg.gda.pl/eduroam.

Eduroam (English Quick Guide) - please visit our help page.